Dünden Bugüne Gazi Üniversitesi
dunden_bugune_gazi
   

Yıl 1923…

Atatürk, çağdaş ve laik anlayışla temellendirilen genç Cumhuriyetimizin, aydınlanma yolundaki ışığını gençlerden alması gerektiği bilinci ile eğitime yöneldi. Ankara’da öğretmen yetiştiren bir okul açılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
   
Yıl 1926…  

Cumhuriyet’in ilk eğitim kurumlarından biri olan “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” şimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlük Binasında eğitimine başladı.

Yıl 1976…

Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Ensitüsü “Gazi Eğitim Enstitüsü” ismini aldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
   

Yıl 1982…

Gazi Eğitim Enstitüsü 2809 sayılı kanunla “Gazi Üniversitesi”ne dönüşür. Aslında bu dönüşüm, Cumhuriyetle başlayan eğitim geleneğinin yeni isimle devamıdır. Bu yeni kurumun çatısı altında; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olan bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri; Ankara’nın doktor ve sağlık personeli ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak olan Tıp Fakültesi; ilerleyen yıllarda fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu eğitim ve öğretimini sürdürür. Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerlerini alır.

   
Yıl 2021  

Bugün Üniversitenin bünyesinde eğitim-öğretimini sürdüren 11  fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 32 araştırma merkezi ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yaraşır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan Gazi Üniversitesi, eğitim ve öğretim alanındaki kalitesini Gazili Olmak Ayrıcalıktır ilkesi ışığında taçlandırmakta, Türkiye’nin geleceğine yön verecek nitelikli bireyler yetiştirmektedir.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
   

Neden Gazi Üniversitesi?

Gazi Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim, eğitim ve öğretim meşalesi olarak kurulan ilk büyük üniversitelerinden birisidir. Bu kurum Atatürk’ün de ifade ettiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkartma idealinin temel basamağı olan bir eğitim- öğretim kuruluşu olarak tesis edilmiştir. Gazi Üniversitesi Türkiye’nin en köklü eğitim fakültelerinden birine sahiptir.  Günümüzde Türkiye’deki öğretmenlerin önemli bir bölümünün Gazi Üniversitesi mezunlarının oluşturduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca Gazi mezunları siyasetten spora, sanattan sosyal bilimlere kadar birçok alanda topluma önder olmuştur. Bunun daha güçlü bir şekilde sürmesini isteyen Gazi Üniversitesi,  bilimsel düşünceyi, teknik gelişmeyi küresel bir rekabet ortamı içinde düşünüyor, her öğrencisini küresel ufka sahip birer birey olarak yetiştirmeye çalışıyor. Bu açıdan bakıldığında Gazi Üniversitesinin felsefesi, evrensel ölçütlerde bilgi üretmek, küresel rekabette yer almak, nihayet elde edilen sonuçları Ülkemizin ve insanlığın çıkarı için hayata taşımaktır.

   

Bir Dünya Üniversitesi

Üniversitemiz, akademik performans bakımından dünya üniversitesi olma özelliğini ispat etmiş bulunuyor. Bu niteliği, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının (URAP ve LEIDEN) raporları ile ortaya konuldu. Türkiye’de genel sıralamada ilk 5 içerisinde yer alan Gazi Üniversitesi, dünya üniversiteleri genel sıralamasında ilk 500 üniversite arasında yer alıyor. Alanlara göre yapılan sıralamada ise, özellikle tıp ve mühendislik alanında Üniversitemiz ilk 300 arasında bulunuyor.

Gazi Üniversitesi, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bütün akademik değerlendirmelerde dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de yer alıyor. Örneğin Hollanda’daki Leiden Üniversitesi tarafından açıklanan ‘‘Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi” arasında Gazi Üniversitesi de var.