Hedefler

 

Gazi Üniversitesi’nin sahip olduğu değerler ve bilimsel ilkeler doğrultusunda, daha yenilikçi, gelişmelere daha açık, daha hızlı ve etkin bir basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü olabilmek,

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak, sunulan hizmetin kalitesinin artmasını sağlamak, bu noktada personelin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitim programlarına personelin katılımını sağlamak,

Üniversitenin sahip olduğu değerlerin, akademik niteliğinin ve eğitim-öğretim olanaklarının kamuoyuna daha etkin bir şekilde duyurulmasını sağlamak,

Hızlı, güncel, etkin, değişime ve gelişime yönelik bilgi akışını sağlayabilmek, basında ve kamuoyunda Gazi Üniversitesi’ne bakış açısını gözlemleyebilmek.