Görevlerimiz

1- Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin haberlerinin yerinde takip edilerek yazılması, fotoğraflarının çekilmesi, grafik-tasarım işlerinin yapılması ve dağıtımı,

2- Günlük olarak, basında Üniversitemiz, YÖK ve diğer üniversiteler ile ilgili çıkan haberlerin kupürlerinin makama ve ilgili birimlere duyurulması,

3- Üniversitemiz tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili olarak (konferans, panel, sempozyum, kongre, tören, toplantı, yemek, seminer, şölen, konser, kokteyl gibi) basının haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi,

4- Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen gibi faaliyetlerin organize edilmesi, gerekli duyurularının yapılmasının sağlanması (davetiye, afiş tasarımı, internet ve diğer yollardan duyuruların yapılması gibi).

5- Üniversitemiz tanıtımında kullanılan katalog, broşür gibi tanıtım amaçlı materyallerin hazırlanması,

6- Okul ve dershaneler başta olmak üzere üniversite adaylarına, Üniversitemizin daha iyi tanıtılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

7- Yurdun çeşitli yerlerinden lise ve dershaneler ile özel kişilerin, Üniversitemizi ve olanaklarını tanımak amacıyla istediği katalog, broşür, CD gibi çeşitli materyallerin gönderilmesi,

8- Gazi Üniversitesi’ni tanımak, eğitim olanaklarını görmek amacıyla, Üniversitemize gelen okul veya öğrenci gruplarına rehberlik etmek, ziyaretçilerin talebi doğrultusunda ilgili bölümlerden akademisyenlerin de bulunduğu tanıtım programlarının düzenlemesi,

9- Rektörlükle ilgili faaliyetlerin görüntülenmesi, fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,

10- Talep eden birimlere Üniversitemizin protokol ve etiket listesi, basın listesi gibi çeşitli materyallerin sağlanması gibi faaliyetlerin gerçekleştirmesi,

11- Üniversitemiz ile ilişkisi bulunan kuruluşların protokol değişikliklerinin takip edilmesi ve protokol listelerinin sürekli olarak güncellenmesi.