Tarihçe

Üniversitemiz Senatosu’nun 17 Şubat 1994 tarihli toplantısında kabul edilen “Gazi Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Kuruluş Yetki ve Görevleri Yönergesi” ile faaliyete geçen büromuzun görevi; Üniversitemiz Rektörlüğü ile Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul, enstitüler, diğer üniversite, kamu ve özel kuruluşlar ile basın arasındaki ilişkileri ve halkla ilişkileri düzenlemek olarak belirtilmiştir.

Özgün ve dinamik yapısının gerektirdiği duyarlılıkla çalışmalarına yön veren Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; sahip olduğu uzman ekip ve modern donanımla, kurumsal kimliğin güçlendirilerek geliştirilmesi; yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda kurumlarla ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi; basın yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilerek, Üniversitemiz ile kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurulması doğrultusunda ana yükümlülükler üstlenmiştir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, saygın bir kurumsal kimlik oluşturmayı başarmış ve her alanda uluslar arası kalite standartlarını yakalamış olan Gazi Üniversitesi’nin dışarıya açılan penceresi konumunda bulunmasının bilinciyle, kendi çalışma altyapısı ve sorumluluk kapsamı içinde, konularında uzman personeli ve dinamik görev anlayışıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.