Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Dünyadaki Bütün Oğuznameleri (18 nüsha) Toparlayarak Oğuzname Başlığı ile 7 Cilt Olarak Yayımladı
2 July 2021 | 09:53

Türk milletinin pek çok ortak değeri bulunmaktadır. Dil birliği, tarih birliği, kültür birliği Türk milletinin en önemli ortak değerlerindendir. Dil birliği, tarih birliği, kültür birliğinin en önemli belgelerinden birisi ise Oğuzname adlı eserdir.

Oğuzname, insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesillerini, toplum yapısını, özellikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış tarzını anlatan eserdir. Dolayısıyla Oğuzname, Oğuz Türklerinin kimlik belgesidir. Eserin girişi dikkate alındığında da bir Dünya Tarihi’dir.

Oğuzname; Oğuz Türklüğünün tartışmasız en önemli kaynağıdır. Ayrıca; Türgiş Devleti, Oğuz Yabgu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Danişmendli Devleti (diğer Anadolu beyliklerinin tamamı), Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti, Türkmenistan Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarihinin en önemli kaynaklarındandır.  Eser; Türk – Moğol tarih birliğini gözler önüne sermektedir. Oğuz – Kıpçak, Oğuz – Karluk, Oğuz - diğer Türk kavimleri ilişkilerini de ele almaktadır.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir dünyadaki bütün Oğuzname nüshalarını toplamış, uzun yıllar süren bir çalışma ile eseri 18 cilt olarak tasarlayıp 7 ciltte toparlayarak yayımlamıştır. Toplam 2250 sayfalık bu eserle dünyadaki bütün Oğuzname nüshaları, tıpkıbasımları ile birlikte ilk defa bir araya getirilmiştir. [Oğuzname  cilt: 1 – Atasözleri, Oğuzname cilt: 2 – Uygur Nüshası, Oğuzname cilt: 3 – Reşideddin Oğuznamesi, Oğuzname cilt: 4 – Kazan Nüshası, Oğuzname cilt: 5 – İngiltere Nüshaları, Oğuzname cilt: 6 – Câm-ı Cem-Ayin, Oğuzname cilt: 7 – Kısa Metinli Oğuznameler].