Gazi at Social Media

Gazi University Social Media Accounts

Unit Name Twitter Facebook Instagram Youtube Pinterest Google+ Linkedin
Gazi Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi          

 

Fen Fakültesi            
Gazi Eğitim Fakültesi          
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi      
Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği          
Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği        
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği          
Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Turizm Fakültesi            
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı            
Eğitim Bilimleri Enstitüsü          
Sosyal Bilimler Enstitüsü        

Afrika Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

           

Türk Halk Birimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

         

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi