Duyurular

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil edilmiştir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımı Kasım ve Ocak aylarında Üniversitemize iki ziyarette bulunacaklardır.

İlk ziyaret, 20 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek "Ön ziyaret"tir. Ön ziyaret, saha ziyaretinden önce takım üyelerinin kurumda gerçekleştirdikleri bir günlük ziyarettir. Ön saha ziyareti aşağıdaki hususlara yönelik olarak gerçekleştirilir:

1. Takım üyelerinin kendi aralarında ilk resmi toplantıyı yapması,

2. Takım üyelerinin kurumun rektörü ve üst yönetimiyle tanışması ve ilk toplantının yapılması,

3. Takım üyelerinin, kurumdaki işleyiş hakkında genel bilgi edinmek üzere Kalite Komisyonu üyeleriyle toplantı yapması,

4. Takım üyelerinin, kurumu genel olarak tanımak üzere kampüsün ve genel amaca yönelik bazı ortak mekânları (kütüphane, yemekhane, kantin, öğrenci kulüpleri, bilgisayar laboratuvarları, araştırma merkezleri vb.) ziyaret etmesi (Bu ziyaret, kurumun yerleşkesini ve ortak kullanıma yönelik tesis ve altyapılarını tanımak ve öğrencilerle ilgili olanakları ve sunulan hizmetleri gözlemlemek gibi faaliyetleri içerir.)

5. Takım başkanı ile kurumun Rektörü tarafından saha ziyareti programının oluşturulması.