Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Yeni Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yeniden düzenlenerek 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmi Gazete' de  (3. mükerrer) yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Teşvik Başvurusunda bulunacak Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının, ilgili Yönetmelikte belirtilen değişiklikler sonucu, söz konusu teşvike haiz bilgilerinde değişiklik olması durumunda ilgili YÖKSİS bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin son haline ulaşmak için  tıklayınız.

Akademik Teşvik Yönetmeliği 2017