Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Uygulama Anaokulu 2017 – 2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Ön Kayıt Duyurusu

 

2012-2013-2014 doğumlu çocuklar için 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ön kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde uygulama anaokulunda yapılacaktır.

Doç. Dr. Hatice BEKİR

Merkez Müdürü (v.)

Ön Kayıt Tarihleri:

17 Nisan 2017 - 28 Nisan 2017

Kayıtlarda Öncelik Sırası

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Okul Öncesi Eğitim Birimleri Yönergesi Madde 5-(1)’e göre okul öncesi birimlerine alınacak kayıtlarda aşağıda sıralanan öncelikler dikkate alınır:

  1. Birinci öncelik: Anne veya babadan birinin Üniversite personeli olması, diğerinin ise çocuğunun bakımını sağlayamayacak derecede hasta olması  (heyet raporu ile belirlenir), boşanma veya ölüm hali.
  2. İkinci öncelik: Hem anne hem de babanın üniversite personeli olması.
  3. Üçüncü öncelik: Anne veya babadan herhangi birinin üniversite personeli olması. Bu öncelik grubuna girenler,  kendi aralarında üniversitedeki hizmet yıllarına göre sıralanır.
  4. Dördüncü öncelik: Babanın üniversite personeli olması halinde, annenin çalışması, çalışmayan annelere göre öncelik kazandırır.
  5. Beşinci öncelik: Başvuruda bulunan üniversite personeli için eşitlik olması durumunda çocuk kabulü kura çekilerek belirlenir.
  6. Altıncı öncelik: Üniversite kadrolu personelinden yeterli talebin olmaması halinde üniversitemiz taşeron firmalarında çalışan işçilerin çocukları öncelik kazanır.
  7. Yedinci öncelik: Üniversite personelinden yeterli talebin olmaması halinde annesi veya babası kamuda çalışıyor olması önceliğine göre dışardan çocuk kabul edilmektedir.

 

Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

  1. Ön kayıt formu
  2. Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Velinin personel kimlik kartı fotokopisi

*2016-2017 eğitim-öğretim yılında devam etmiş çocukların 2017-2018 yılında kesin kayıt önceliği vardır.

*Ön kayıt tarihinden sonra gelen başvurular, ön kayıt tarihleri arasında kaydını yaptıran personel çocuklarının kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, boş kontenjan olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.