Duyurular

 

2012-2013-2014 doğumlu çocuklar için 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ön kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde uygulama anaokulunda yapılacaktır.

Doç. Dr. Hatice BEKİR

Merkez Müdürü (v.)

Ön Kayıt Tarihleri:

17 Nisan 2017 - 28 Nisan 2017

Kayıtlarda Öncelik Sırası

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Okul Öncesi Eğitim Birimleri Yönergesi Madde 5-(1)’e göre okul öncesi birimlerine alınacak kayıtlarda aşağıda sıralanan öncelikler dikkate alınır:

  1. Birinci öncelik: Anne veya babadan birinin Üniversite personeli olması, diğerinin ise çocuğunun bakımını sağlayamayacak derecede hasta olması  (heyet raporu ile belirlenir), boşanma veya ölüm hali.
  2. İkinci öncelik: Hem anne hem de babanın üniversite personeli olması.
  3. Üçüncü öncelik: Anne veya babadan herhangi birinin üniversite personeli olması. Bu öncelik grubuna girenler,  kendi aralarında üniversitedeki hizmet yıllarına göre sıralanır.
  4. Dördüncü öncelik: Babanın üniversite personeli olması halinde, annenin çalışması, çalışmayan annelere göre öncelik kazandırır.
  5. Beşinci öncelik: Başvuruda bulunan üniversite personeli için eşitlik olması durumunda çocuk kabulü kura çekilerek belirlenir.
  6. Altıncı öncelik: Üniversite kadrolu personelinden yeterli talebin olmaması halinde üniversitemiz taşeron firmalarında çalışan işçilerin çocukları öncelik kazanır.
  7. Yedinci öncelik: Üniversite personelinden yeterli talebin olmaması halinde annesi veya babası kamuda çalışıyor olması önceliğine göre dışardan çocuk kabul edilmektedir.

 

Ön Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

  1. Ön kayıt formu
  2. Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. Velinin personel kimlik kartı fotokopisi

*2016-2017 eğitim-öğretim yılında devam etmiş çocukların 2017-2018 yılında kesin kayıt önceliği vardır.

*Ön kayıt tarihinden sonra gelen başvurular, ön kayıt tarihleri arasında kaydını yaptıran personel çocuklarının kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, boş kontenjan olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.