Üniversitemizin Proje Ortağı Olduğu Dr. PED-Chef Projesi Devam Ediyor
05 Nisan 2021 19:15

Üniversitemizin proje ortağı olduğu ve proje yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asiye Uğraş Dikmen’in yaptığı Dr. PED-Chef Projesi devam ediyor. Avrupa Birliği ERASMUS + Programı tarafından finanse edilen ve üç yıllık bir proje olan (1/12/2019 - 30/11/2022) Dr. PED-Chef Projesi, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) tarafından koordine ediliyor. Projesinin ortakları arasında Center for Social Innovation LTD - CSI (Kıbrıs), Androloji Pediatrik ve Ergen Vakfı (İtalya), Navarra Üniversitesi (İspanya) ve Prolepsis Enstitüsü (Yunanistan) yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çocukluk çağı obezitesinin tüm dünyada salgın düzeyinde olduğunu ve bu salgınla mücadelede birinci basamak sağlık hizmeti sunan personelin önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak, “sağlık çalışanlarının ve çocuklara/ergenlere hizmet veren herkesin beslenme, obezite risk faktörleri ve fiziksel aktivite konusunda yenilenme eğitimlerine ihtiyacı olduğunu” belirtmektedir.

Dr.PED-Chef projesi; çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı beslenmenin teşviki için birinci basamak sağlık personelinin katılımıyla sağlıklı yemek yapımı ve sağlıklı beslenme eğitiminin kombinasyonu olan bir proje niteliği taşıyor.

Dr.PED-Chef projesi, "mutfak tıbbı"nın yeni eğitici yaklaşımını Avrupa'ya getirme açısından da yapılacak ilk projedir. Mutfak tıbbı (culinary medicine), tıpta yemek ve yemek pişirme sanatını tıp ve diyetetik bilimi ile harmanlayan yeni bir kanıta dayalı alandır. Bu yaklaşım, sağlık profesyonellerinin bir hastanın beslenme alışkanlıklarını, öğünlerin ve yiyeceklerin günlük yaşam üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu derinlemesine anlamasına ve daha pratik ve kişiye özel öneriler sunarak etkili bir danışmanlık yaklaşımını şekillendirmesine yardımcı olacak.

Projenin hedef grupları arasında pediatristler, pediatri hemşireleri, halk sağlığı doktorları ve hemşireleri, aile hekimleri, tıp ve hemşirelik öğrencileri bulunuyor.

Tüm paydaş ülkelerde yapılan odak grup görüşmeleri sonuçları, sağlık personellerinin uygulamalı diyetetik konusunda ileri eğitime ihtiyaç duyduğunu göstermiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen  https://pedchef.eu/  adresindeki Dr.PED-Chef web sitesini takip edebilirsiniz.