Duyurular

TÜBİTAK son yıllarda çok geniş bir yelpazede çağrı teklifleri yayınlamaktadır. Bu kapsamdaki oldukça önemli fırsatlar sunan çağrı tekliflerinden biri de 1071 AR-GE ve Yenilik Projeleri çağrı teklifidir.

Söz konusu çağrı teklifi ile “Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları desteklenmektedir.

1071 Çağrı teklifine “Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık“ kurarak başvurabilmektedir.

TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan Ar-Ge ve Yenilik projeleri çağrılarıyla; 

(i) ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması,

(ii) özel kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması,

(iii) edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin özel kuruluş bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve 

(iv) özel kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

1071 programı Ar-Ge ve Yenilik projeleri çağrıları kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve * Yeni ürün üretilmesi * Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi *Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi * Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK 1071 PROGRAMI PROJE BAŞVURULARI HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİLERE ŞU LİNKLERDEN ULAŞILABİLİR:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-1071-programi

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_web_sayfasi_bilgi_notu_31.12.20.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_arastirma_projeleri_surec_dokumani.pdf