Rektörün mesajı - Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Rektörün mesajı

“Değerli Gazililer,

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle 28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmış bulunmaktayım.

Genç bir üniversite öğrencisi olarak girdiğim, mezunu ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum, akademik hayatın her basamağının tamamını Gazi Üniversitesi’nde geçirmiş birisi olarak rektörlük makamına gelmenin şeref ve mutluluğunu yaşıyorum.

1926 yılında Orta Muallim Mektebi adıyla eğitim hayatına başlayan, zengin akademik kadrosu,  köklü bilimsel geleneğiyle ülkemizin en üretken yükseköğretim kurumlarının başında gelen Gazi Üniversitesi’nin tarihi misyonunun idraki içinde toplumun ve akademik camianın beklentileri doğrultusunda kendini yenileyen bütün paydaşlarıyla işbirliğine açık şeffaf huzurlu ve saygın bir yönetim anlayışını yerleştirmek en büyük hedefimdir. 

Görevin şahsıma tevdi edilmesinden itibaren bunu kutsal bir kamu görevi olarak telakki edip, bu görevi asil ve eşsiz milletimize hizmet noktasında büyük bir fırsat ve son derece önemli ve yüksek bir sorumluluk olarak addediyorum.

Gazi Üniversitesi bizim için dünü bugünü ve yarınıyla kucaklaşan dev bir toplumsal sözleşmeyi ifade ediyor. Bu vesileyle üniversitemizi bir mekanizma olarak değil geçmişten aldıkları, bugüne kattıkları, geleceğe aktaracaklarıyla yaşayan bilimsel bir organizma gibi büyük bir aile olarak görüyorum. Bu büyük ailenin geleceğine ilişkin öngörü, tasarım, tasavvur ve tahayyülleri olduğunu biliyorum. 

Türkiye 15 Temmuz gecesi milletimizin vakur duruşuyla büyük bir badire atlatmıştır. Milletimiz iradesini hiç bir vesayet odağına teslim etmeyeceğini göstermiş, ülkesine ve demokrasisine kahramanca sahip çıkmıştır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartlar içinde milletçe ortaya koyduğumuz birlik ve beraberlik ruhu, demokrasimize ve ülkemize sahip çıkma bilincinin yüksekliği gelecekle ilgili umut ve güvenimizi daha da güçlendirmiştir. Şüphesiz bu ruhun ve bilincin oluşmasında eğitim kurumlarımızın ve özellikle üniversitelerimizin çok büyük katkıları vardır.

Gazi Üniversite’ni bilimsel, inovatif, sanatsal, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine açık bir kurumsal yapı haline getireceğiz. Bu projelerin sürekliliğinde disiplinler arası çalışma ortamına ihtiyaç olduğunun bilinciyle bilim inovasyon teknoloji ve sanat üst kurulu oluşturacağız. Başta eğitim, kültür, sanat, sağlık ve spor projeleri olmak üzere farklı alanlarda topluma faydalı olacak sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçireceğiz.

Üniversitemiz başta Yükseköğretim Kurumu olmak üzere diğer devlet kurumlarıyla diyalog kurma yeteneğini kaybetmesi, en basit meselelerden birisi olan kadro ilanlarının çözümsüz bir soruna dönüşmesi Gazi’nin kendi tarihine ve tecrübelerine yabancılaşarak hareket edemez, söz söyleyemez, toplumsal sorumluluklarını yerine getiremez duruma düşmesi ve üniversite olmanın ruhuyla bağdaşmayacak biçimde kendi öğretim elemanlarının enerjisinden birikiminden faydalanamaz hale gelmesi akılla mantıkla Türkiye’nin ve dünyanın gerçekleriyle izah edilemeyecek bir durumdur.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturu ile büyük bir azim ve kararlılık içerisinde üniversitemizi hak ettiği yere taşıyacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye’nin geleceğe hazırlanması ana düşüncesi etrafında Gazi’nin bütün renkleriyle, bütün sesleriyle el ele vermesini en büyük ayrıcalığımız vazgeçilmez sorumluluğumuz olarak görüyoruz.  Bu vesile ile Gazi Üniversitesi ailesinin bütün fertlerine teşekkür ediyor sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

İyi niyet ve samimiyetle bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle.” 

 

PROF. DR. İBRAHİM USLAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ