Duyurular

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından  yönlendirilen ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan kişiler için,

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Mimarlık
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Sınıf Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Fizik Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Eğitim Yönetimi
 • Arap Dili Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • İstatistik
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

alanlarında Îlmi Hüviyet Tespit Sınavı yapmak üzere görevlendirilmiştir.

YÖK tarafından üniversitemize isimleri, bilgi/belgeleri iletilen ve Mayıs 2021 döneminde gerçekleşecek olan Îlmi Hüviyet Tespit Sınavına girmek isteyen adayların 05 Nisan- 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında sınav başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular, buraya tıklayarak ulaşılabilecek olan form üzerinden doldurulup, çıktısı alındıktan sonra imzalanarak ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir. Faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Îlmi Hüviyet Tespit Sınavları, 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, üniversitemizin ilgili bölümleri tarafından yazılı/sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav tarihi, yeri, saati ve şekli gibi bilgiler, Mayıs ayının üçüncü haftasında www.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

 • Başvuru ücreti: 770 TL
 • Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesi
 • Hesap Adı: Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Rektörlük Hesabı
 • IBAN Numarası: TR81 0001 2001 2940 0006 0001 57
 • Dekontun üzerinde başvuran kişinin adı, soyadı bulunmalı ve açıklama kısmında “İlmi Hüviyet Tespit Sınavı Başvuru Ücreti” ifadesi yer almalıdır.
 • Başvuru ücreti dekontunun başvuru formu ile birlikte ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine gönderilmesi zorunludur.

* Sınavın tüm süreçleri Türkçe olacaktır.

*Sınava mazereti nedeniyle giremeyecek/girmeyen adaylar başvuru ücretinin iadesi için başvuru yapabilirler. Ödeme iadesi için başvuru yapacak olan adayların, ilan edilen Îlmi Hüviyet Tespit Sınavı bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere en geç 7 gün içerisinde; ilan sayfasında yer alan “ Dilekçe ve Ödeme İadesi Başvuru Formu”nu doldurup çıktısını alıp mavi tükenmez kalem ile imzalayarak, Banka Dekontu ile birlikte ilmihuviyet@gazi.edu.tr adresine mail yoluyla iletmesi gerekmektedir. Sınava giren adayların başvuru ücreti iadesi yapılmaz.