Duyurular

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvurabileceklerdir. Bunun yanı sıra, projelerin ön değerlendirme  ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının, öğretim üyelerinin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkündür.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almakiçin http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formlarının 15 Mayıs 2021 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir. Bilgi İçin:

GAZİ TTO

Dilek SÜNGER I 0 312 202 89 38 I İş Geliştirme Uzmanı

dsunger@gazitto.com.tr