8.12.2015 tarih ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 15.12.2016 tarih ve 13 Sayılı Toplantısının 2016/180 sayılı kararı ile oluşturulan Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonu 21.12.2016 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü Yeni Senato Salonunda toplanmış olup ilgili komisyonca "Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takviminin" aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Akademik Teşvik Komisyonu

 

 

 

SÜREÇ TARİH
YÖKSİS çıktısı ve akademik faaliyete ilişkin belgelerle birlikte ilgili birimlere başvurulması  01 Ocak-15 Ocak 2017
Ön İnceleme Heyetleri tarafından değerlendirmelerin yapılması ve tamamlanması 16 Ocak —20 Ocak 2017
Ön İnceleme Heyetleri tarafından hazırlanan Başvuru Değerlendirme Kararlarının Akademik Teşvik Komisyonuna iletilmesi  20 Ocak 2017
Akademik Teşvik Komisyonunca nihai kararların verilmesi 23 Ocak-25 Ocak 2017
İlgili Sonuçların Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi  25 Ocak 2017
Sonuçlara ilişkin Senatoya itiraz      26 Ocak-01 Şubat 2017
Senatonun itirazları sonuçlandırması ve kesin listelerin Üniversitemiz web sayfasında yayımlanması       02 Şubat 2017