Sağlık Bilimleri Fakültesi

Polatlı İlahiyat Fakültesi

Önemli Not:

Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili sonuçları doğrultusunda başarılı olan asil adayların 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili fakülteye başvurmaları gerekmektedir.

Polatlı İlahiyat Fakültesinin ilgili sonuçları doğrultusunda başarılı olan asil adayların 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Akademik Kadro İlan Bürosuna (Oda No:208) başvurmaları gerekmektedir.

 

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) Forma ulaşmak için tıklayınız.   

 

 

 

 

İstenilen Belgeler:

 

1Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

 

2Adli Sicil Belgesi

 

3.  İkametgah

 

4.  4 Adet Resim

 

5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)

 

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.2016

 (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır  daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır)