Duyurular

13 Mayıs 2017 tarih ve 30065 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği" kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kategoride YÖK Üstün Başarı Ödülleri verilmektedir.

Kurumsal Ödül Başvuruları;

1.    Topluma Hizmet Ödülü

2.    Uluslararası İşbirliği Ödülü

3.    Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü

4.    Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü

olmak üzere dört kategoride ayrı ayrı verilecektir.

Yükseköğretim kurumları tarafından kurumsal başvurularda her bir başvuru kategorisinden birer tane olmak üzere toplamda en fazla 4 başvuru yapılmasına izin verilmektedir.

Başvuru için Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: (Başvurular sadece Rektörlük tarafından yetkilendirilen bir personel tarafından YÖKSİS üzerinden yapılacaktır)

 

1. Topluma Hizmet Ödülü İçin

2. Uluslararası İşbirliği Ödülü İçin;

a)  Başvuru Formu

b) Üniversite Senato Kararı

c) Başvuru Gerekçe Raporu

a) Başvuru Formu

b) Üniversite Senato Kararı

c) İşbirliği Yapılan Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumu ve/veya Araştırma Kurumu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d) Başvuru Gerekçe Raporu

3. Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü İçin;

4. Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü İçin

a) Başvuru Formu

b) Üniversite Senato Kararı

c) Sanayi Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı (varsa) veya Başvuru Uygunluğu Mektubu

d) Başvuru Gerekçe Raporu

a) Başvuru Formu

b) Üniversite Senato Kararı

c) Başvuru Gerekçe Raporu

 

 

 

Yukarıda verilen  kategoriler için Başvuru Gerekçe Raporu ve 2. ve 3. Kategori başvuruları için (c) bendinde belirtilen evrakların 26 Nisan 2021 Pazartesi mesai bitimine kadar arge@gazi.edu.tr ( Tel: 0 (312) 202 26 80) e-posta adresinden Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğüne e-posta üzerinden gönderilen başvurular,  Gazi Üniversitesi Senatosuna arz edilerek, Senatomuz tarafından Kurum adına YÖKSİS sistemine yüklenecek başvuru belirlenecektir. Kurumsal başvuru, 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Rektörlük tarafından yetkilendirilen personel tarafından yapıldıktan sonra Başvuru Formu sistem üzerinden oluşturulacaktır.

Kurumsal ödül başvuru detaylarına https://odul.yok.gov.tr/basvuru-bilgileri-kurumsal adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bireysel Ödül Başvuruları;

Yılın  doktora tezi ödülü için başvurular

https://www.turkiye.gov.tr/yok-bireysel-ustun-basari-odul-basvurusu-4757 internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Bu ödül, üç başlıkta ayrı ayrı verilecektir:

     1.  Fen ve Mühendislik Bilimleri,

     2.  Sağlık Bilimleri,

     3.  Sosyal ve Beşeri Bilimler

tüm kategorilere ilişkin başvuru şartları ile diğer detaylı bilgiler https://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur.

2021 yılı için YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru süreci 29 Mart 2021 Pazartesi günü başlayıp 03 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde son bulacaktır.