Duyurular

Başvuru Tarihi                                 : 17.01.2018

Başvuru Bitiş Tarihi                        : 30.01.2018

Atama ve irtibat Sorumlusu           : Şeyda ERDOĞAN

Tel                                                      : 0312 202 24 43

Başvurunun Yapılacağı Adres       : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

    Personel Dairesi Bşk. No: 216

    Teknikokullar / Beşevler / ANKARA

 

 NOT: Başvuru şahsen yapılacaktır. İstenilen evrakları eksiksiz getiriniz.

 

AÇIKTAN ATAMASI YAPILACAK

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDEN İSTENEN BELGELER

 

Geçici Mezuniyet Belgesi veya İlgili Makama Yazısı da kabul edilir. Belgenin aslı ile bir fotokopisini getiriniz.

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgâh Belgesi
 • Adli Sicil Belgesi
 • Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden Heyet Raporu)
 • 6 Adet Resim
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 • Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışıp ayrılmış olanlar için eski kurumlarından alacakları Onaylı Hizmet Belgesi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bilgisayarda doldurulacaktır.)
 • TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

NAKİL GELECEK

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDEN İSTENEN BELGELER

 

 • Özgeçmiş (Kendinizi Tanıtan Kısa Cv)
 • Çalışmakta olduğunuz kurumdan alacağınız Görev Yeri Belgesi
 • Diploma

Geçici Mezuniyet Belgesi veya İlgili Makama Yazısı da kabul edilir. Belgenin aslı ile bir fotokopisini getiriniz.

 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 2 Adet Resim
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 • TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

SAĞLIK BAKANLIĞI KADROSUNDA OLUP

ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLECEK OLANLARIN DİKKATİNE

 

 • Başvuru Sağlık Bakanlığına yapılacaktır.
 • Görevlendirme Yazısının Tıp Fakültemize iletildiği bilgisini aldıktan sonra Üniversitemizde göreve başlamak üzere Sağlık Bakanlığındaki görevinizden ayrılışınızı yapınız.
 • Göreve başlamak üzere geldiğinizde Üniversitemiz Tıp Fakültesine teslim etmek üzere özgeçmiş, diploma örneği, nüfus cüzdanı örneği, TUS yerleştirme sonuç belgesi ve 2 adet resim getiriniz.

 

 

YABANCI UYRUKLU KONTENJANI İLE

YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER

 

 • Özgeçmiş (Kendinizi Tanıtan Kısa Cv)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Pasaport Örneği)
 • Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden Heyet Raporu)
 • 2 Adet Resim
 • TUS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 

 • Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,

 

 • Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği(Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir.)

Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

 

 • Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli örneği,